Básnická soutěž – 8 000 let vína

Na základě nedávných archeologických nálezů z Gruzie bylo uhlíkovou metodou určeno, že nejstarší dosud známé víno kvasilo v roce 5981 před Kristem. Máme za to, že „vynález“ vína významně přispěl k pěstování poezie, která je s tímto nejušlechtilejším nápojem od starověku nerozlučně spjata.

Symbolické výročí prvního vinobraní bychom tedy rádi oslavili verši. Všechny soutěžní básně musí mít formát rýmovaného či nerýmovaného čtyřverší.

O udělení ceny rozhoduje tříčlenná odborná porota.

Přihlášenou báseň je potřeba zaslat do 28. dubna 2019 v elektronické podobě na emailovou adresu info@prahapijevino.cz

Autor vítězné básně získá finanční prémii osm tisíc korun. Slavnostní vyhlášení proběhne v pátek 24. května 2019 na Novoměstské radnici v Praze. Nejlepší báseň bude vyryta do terakotové amfory, kterou organizátoři věnují hlavnímu městu Praze.