Tibor Melecsky

Tibor Melecsky
Strekov, Slovensko
Dovozce: Veltlin

Tibor zpracovává hrozny z 1,5 ha vinic a “nechá tak vzniknout” ročně asi 5 000 lahví. Vinice nejsou obdělávány stroji. Zpracování hroznů probíhá zcela ručně (bez použití elektrické energie) a vína spontánně fermentují nejen v akátových a dubových sudech, ale také i v keramických nádobách. Vína nejsou čiřena ani filtrována. Sířena jsou pouze minimálně nebo vůbec.