Valtické amfory

Valtické amfory

Projekt Valtické amfory začal vznikat od roku 2015, kdy jsme se začali zabývat přírodními jíly a modelovat z těchto materiálů amfory na výrobu vína,kterými chceme podpořit světový trend obracející se k výrobě přírodních vín. Náš zájem se obrací nejen k dnes velmi populárním kvevri, ale i k amforám,které jsou nedílnou součástí vinařstvích jižní Evropy. Rádi bychom tvořili spolu s amforami i příběh vinařství a vytvořili originální nádoby, přesně podle potřeb vinařů.